Aktualności

W bieżącym miesiącu

Studium Muzyczne

Logowanie

Email

Hasło

Nie pamiętam hasła

Dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia - dane do faktury

Posiadam kartę ZGranej Rodziny

Zapoznałem(am) się i akceptuję treść Umowy o Naukę oraz Polityki prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Ucznia(ów) przez Studium Muzyczne Tonika, dla celów służących realizacji Umowy o Naukę.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym w szczególności informacji o nowej ofercie, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez wiadomość elektroniczną e-mail lub drogą wiadomości tekstowych sms. Do korespondencji wskazanej powyżej wskazuję należące do mnie adres poczty e-mail i numer telefonu, podane w formularzu Zapisy.

Dane ucznia

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Ucznia w materiałach związanych z działalnością Studium Muzycznego TONIKA, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.tonika.zgora.pl, stronie Studium prowadzonej w portalu społecznościowym Facebook, Youtube, filmach, niezależnie od formy graficznej prezentacji Ucznia, pod warunkiem, że forma ta nie będzie zniekształcona graficznie, obraźliwa, obsceniczna, nie będzie naruszała dóbr osobistych Ucznia, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

Dodaj zajęcia

Dodaj ucznia

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2018 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry