Aktualności

W bieżącym miesiącu

Studium Muzyczne

Logowanie

Email

Hasło

Nie pamiętam hasła

Zapisy

  1. Jeśli jesteś już zapisany/a, a chcesz dodać kolejne dziecko, zaloguj się do strony i dodaj nowego ucznia na swoim profilu.
  2. Jeśli nie uda się nam ustalić planu zajęć, do momentu pierwszej lekcji, bez żadnych konsekwencji można zrezygnować wypełniając zakładkę Rezygnacja.

Dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia | dane do faktury

Zapoznałem(am) się i akceptuję Umowę o Naukę, Kalendarz roku szkolnego oraz Politykę prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Ucznia(ów) przez Studium Muzyczne Tonika, dla celów służących realizacji Umowy o Naukę.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym w szczególności informacji o nowej ofercie, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez wiadomość elektroniczną e-mail lub drogą wiadomości tekstowych sms. Do korespondencji wskazanej powyżej wskazuję należące do mnie adres poczty e-mail i numer telefonu, podane w formularzu Zapisy.

Posiadam kartę ZGranej Rodziny lub Zgrani 50+ lub Kartę Dużej Rodziny

Dane ucznia

Prosimy o wyrażenie zgody, bez niej nie możemy zamieszczać zdjęć z koncertów w naszej galerii.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Ucznia w materiałach związanych z działalnością Studium Muzycznego TONIKA, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.tonika.zgora.pl, stronie Studium prowadzonej w portalu społecznościowym Facebook, Youtube, filmach, niezależnie od formy graficznej prezentacji Ucznia, pod warunkiem, że forma ta nie będzie zniekształcona graficznie, obraźliwa, obsceniczna, nie będzie naruszała dóbr osobistych Ucznia, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

Dodaj zajęcia

Dodaj ucznia

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2020 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry