Aktualności

W bieżącym miesiącu

Studium Muzyczne

Logowanie

Email

Hasło

Nie pamiętam hasła

Zapisy 2019/2020

Nowi uczniowie

Tak, można już się zapisywać na zajęcia od września. proszę tylko w terminie zajęć wpisać hasło: zajęcia od września.

 

Obecni uczniowie

Osoby, które będą kontynuować zajęcia nie muszą nic robić. Prosimy jednak o przeczytanie nowej umowy o naukę, która będzie obowiązywała od 1 września 2019. Zmiany dotyczą sposobu odpłatności w § 4 umowy i zaznaczone są na kolor czerwony:

  1. Za zajęcia, na których ucznia nie było pobierana jest pełna opłata, bez względu na przyczynę nieobecności (choroba, wycieczka szkolna, itp).
  2. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy nauczyciela nie będzie pobierana żadna opłata  - stosowna korekta dokonana zostanie przy wystawianiu kolejnej faktury.
  3. Faktura wystawiana jest w pierwszym dniu miesiąca i umieszczana w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu, a informacja o kwocie, terminie (20 dni) i nr konta wysyłana jest na podany podczas zapisów email.
  4. Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Studium Muzycznego TONIKA.
  5. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie nastąpi automatyczna utrata przysługujących zniżek oraz naliczana będzie opłata za nieterminową wpłatę w wysokości 10 zł  (słownie: dziesięć złotych), która zostanie doliczona do kolejnej faktury.

 

Rezygnacja

Osoby, które zdecydują się na rezygnację z końcem roku szkolnego 2018/2019 proszę wypełnić formularz: rezygnacja dostępny po zalogowaniu się do strony.

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2019 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry